IELTS – INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

Egzamin jest przygotowany przez trzy współpracujące ze sobą instytucje: British Council, IELTS Australia i University of Cambridge ESOL.

Certyfikat IELTS jest dokumentem międzynarodowym uznawanym przez firmy i instytucje edukacyjne.

EGZAMIN:

  • honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych).
  • wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
  • uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (wymagany wynik to co najmniej 7 punktów) oraz Urząd Służby Cywilnej (co najmniej 6 punktów) jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe wymagane od pracowników tych instytucji.
  • Egzamin IELTS jest ważny dwa lata
  • IELTS (co najmniej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

IELTS ewaluuje umiejętności posługiwania się w języku angielskim w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu mogą wybrać spośród dwóch modułów: Academic (dla osób, które chcą studiować) lub General Training (dla profesjonalistów, np. lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych, które chcą podjąć pracę za granicą).

Egzamin można zdawać w biurach British Council w Poznaniu, Warszawie i Krakowie oraz na terenie innych instytucji, które zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu większą grupę kandydatów.

/zaczerpnięte z bokano.com.pl/