Język specjalistyczny, zawodowy

Możliwa jest nauka języka z zakresu:

  • administracji
  • biznesu, tzw. business English
  • gastronomii
  • reklamy
  • hotelarstwa
  • turystyki
  • logistyki
  • budownictwa
  • informatyki
  • medycyny

Uprzejmie proszę kierować wszelkie pytania na maila: KONTAKT