Matura

DLA klas III – przygotowanie do matury:

Uczniowie dzieleni są na poziom podstawowy lub rozszerzony, w zależności od tego, na jakim poziomie będą zdawali egzamin dojrzałości.
Na zajęciach korzystają z repetytoriów oraz rozwiązują zadania zamknięte i otwarte- a więc takie, jakich mogą się spodziewać na egzaminie.

OPIS REPETYTORIUM:
(zaczerpnięte ze strony wydawnictwa EGIS)

Najważniejsze cechy

 • starannie opracowane zadania zgodne z nową formułą egzaminu maturalnego obowiązującą od 2012 roku;
 • zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych;
 • systematyczny rozwój poszczególnych sprawności: słuchania, czytania, mówienia i pisania;
 • różnorodne teksty o ciekawej tematyce;
 • wskazówki ułatwiające uczniom samodzielną naukę;
 • 15 tematów maturalnych szczegółowo opracowanych w 14 modułach i 5 sekcjach Culture;
 • Matura Exam – testy maturalne zawierające zadania zarówno z części ustnej, jak i pisemnej egzaminu;
 • Speaking Bank (w obu repetytoriach) – sekcja umożliwiająca powtórzenie funkcji językowych;
 • Writing Bank – sekcja ułatwiająca opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego;
 • Vocabulary Bank (w obu repetytoriach) – sekcja pozwalająca na poszerzenie i utrwalenie słownictwa;
 • Grammar Bank (w obu repetytoriach) – sekcja z obszernymi wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami utrwalającymi;
 • przykładowy zestaw egzaminacyjny (w obu repetytoriach) obejmujący część ustną i pisemną egzaminu.

Wszystkie klasy dostają od Szkoły przykładowe testy do matury oraz dodatkowe materiały.