Metoda Callana i nie tylko

NA CZYM POLEGA TA METODA?
Jest ona odpowiednia dla ucznia w każdym wieku, bez względu na cel edukacji. Metoda ta umożliwia opanowanie języka cztery razy szybciej, nie zajmuje dużo czasu, a gwarantuje doskonałe rezultaty. Już od pierwszej lekcji nasi uczniowie mówią, a każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka obcego, wie, że mówienie jest najtrudniejszą z umiejętności językowych.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?
Różnimy się jednak od innych szkół prowadzących zajęcia tą właśnie metodą, ponieważ łączymy ją z innymi (tzw. eklektyzm w nauczaniu, czyli łączenie metod nauczania). Pozwala to naszym lektorom na pewną elastyczność w doborze środków metodycznych w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb.

Z doświadczenia bowiem wiemy, iż kluczem do poprawności językowej są różnego rodzaju krótkie a zarazem przyjemne ćwiczenia. Mają one na celu sprawdzenie znajomość struktur gramatycznych i prawidłowości ich użycia oraz utrwalanie podanego materiału dydaktycznego. Pragniemy, żeby nasi uczniowie nie tylko mówili płynnie, ale też poprawnie. Poza tym mają oni możliwość poznania ogromnego zakresu słownictwa z różnych dziedzin życia (nie tylko słownictwo z metody Callana), ćwiczą wymowę oraz szkolą się w rozumieniu tekstu mówionego poprzez słuchanie nagrań bogatych w wielorakie akcenty.

JAK DŁUGO TRWA NAUKA?
Nauka odbywa się poprzez tzw. etapy (czyli 'stages’). Jest ich dwanaście, z czego dwunasty to słownictwo. Osiągnięcie etapu 8 równa się w przybliżeniu osiągnięciu poziomu egzaminu Cambridge Preliminary, podczas gdy Etap 12 można porównać z egzaminem FCE. Każdy poziom kończy się tzw. testem Pana Callana, z którego trzeba uzyskać 60%.

JAKI ZAKRES SŁÓW POSIADAJĄ NASI KURSANCI?
Zaznaczamy, iż nie tylko z metody Callana, bowiem jest on poszerzany przez naszych lektorów, tzw. metoda autorska, czyli metoda opracowaną przez Dyrektora Szkoły.

Etap 1
Po ukończeniu tego poziomu, czyli średnio po 10 godzinach nauki, student zna 250 słów.

Etap 2
Średnio 500 słów po 20-tu godzinach nauki.

Etap 3
czyli 3/4 Książki za nami:) Student zna średnio 750 słów po 30-tu godzinach nauki.

Etap 4
Koniec Książki nr 1. Średnio student poznał 1000 słów po 40-tu godzinach nauki. Jest to poziom odpowiadający egzaminowi Cambridge Key to English Test.

Etap 5
Po 55-u godzinach uczeń poznał około 1250 słów i potrafi porozumiewać się, używając wszystkich podstawowych czasów.

Etap 6
Student poznał 1500 słów, średnio po 70-ciu godzinach nauki.
Jest to poziom odpowiadający Egzaminowi Cambridge Preliminary. Kończąc ten etap, uczeń zna min. wszystkie czasy w języku angielskim.

Etap 7
Połowa książki nr 3 Metody. Student poznał średnio 1750 słów po około 85-ciu godzinach nauki. Pojawiają się też IDIOMY, czyli idiomatyczne wyrażenia języka potocznego.

Etap 8
Koniec Książki nr 3 – student opanował średnio 2000 słów po około 100-tu godzinach nauki.

Etap 9
Połowa Książki nr 4. Kursant zna średnio 250 słów po około 115-tu godzinach nauki.

Etap 10
Student poznał 3000 słów średnio po około 130-tu godzinach nauki.

Etap 11
Koniec Książki nr 5 – student poznał 4300 słów średnio po około 145-ciu godzinach nauki.

Etap 12
Student poznał więcej niż 4300 słów. Książka nr 6 Metody Callana przygotowuje studenta do zdania egzaminu Cambridge Advanced English Certificate.

Uczeń musi być obecny średnio na 120 lekcjach (a dodając 25% na nieobecności lub spóźnienia -150 lekcji), aby zdać Cambridge Preliminary, i 240 lekcji (tj. po korekcie – 300 lekcji), aby zdać Cambridge First Certificate.

Po zakończeniu nauki Szkoła przeprowadza test kompetencji i wydaje certyfikat ukończenia kursu danego stopnia. Jednoczeœnie Szkoła zaznacza, iż uczniowie, którzy opuścili więcej niż 80% zajęć lub nie zdali końcowego testu, nie uzyskuą certyfikatu. Dopiero zaliczony egzamin poprawkowy na minimum 80% pozwoli na otrzymanie tegoż dokumentu.

JAK WYGLĄDA LEKCJA? PRZYJDŹ I SPRAWDŹ!:)


ZAPRASZAMY! Gwarantujemy 2 darmowe lekcje próbne dla osób rozpoczynających kurs Metodą Callana. Oznacza to, że klient może zrezygnować po 2 godzinach nieodpłatnie; jeśli decyduje się na kurs, lekcje są wliczone w cennik.