Testy TOEIC®:

  • Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
  • Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
  • Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe w egzaminie TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

/zaczerpnięte z: etsglobal.org/